תרגילי זרועות + כתפיים רמה שניה

תרגיל 2 זרועות - eccentric push-ups

תרגיל 1 זרועות -alternating  DB front raise  

Eccentric Push-Up - תרגיל 2 זרועות רמה שניה.png
תרגיל 1 זרועות וכתפים.jpg רמה שניה alternating  DB front raise.jpg

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן

תרגיל 4 זרועות - band upright row

תרגיל 4 כתפיים וזרועת רמה שניה.png

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן

תרגיל 3 זרועות - push ups

Basic-Pushup תרגיל 3 כתפיים וזרועות רמה שניה.jpg

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן

images (2).jpg