תרגילי זרועות + כתפיים רמה ראשונה 

תרגיל 2 זרועות - 

תרגיל 4 זרועות - 

images.jpg

תרגילים 

ברמה

ראשונה

בניית

תשתית

בסיסית

ראשונה

הורדה (1).jpg
הורדה.jpg

תרגיל 3 זרועות - 

תרגיל 1 זרועות - 

images (1).jpg