תרגילי בטן רמה שניה

תרגיל 2 בטן - כפיפות מלאות בישיבת פרפר

תרגיל 1 בטן - בטן סטטי עבודת רגלים בעיטות ומספריים

תרגיל 2 רמה שניה בטן.jpg

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן

תרגיל 1 רמה שניה בטן.jpg

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן

תרגיל 4 בטן - roll up רגל רגל לסרוגין

תרגיל 4 רול אפ.jpg

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן

תרגיל 3 בטן - reverse iso crunch

תרגיל 3 רמה שניה בטן.jpg

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן