תרגילי בטן רמה ראשונה

תרגיל 2 בטן - כפיפות בטן אלכסונים

תרגיל 2 בטן רמה ראשונה.jpg

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן

תרגיל 1 בטן - כפיפות בטן קלאסי

תרגיל 1 רמה ראשונה.jpg

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן

תרגיל 4 בטן - כפיפה ופשיטה יד ורגל נגדית

תרגיל 3 בטן - כפיפות בטן יד לברך נגדית

תרגיל בטן 4 רמה ראשונה.jpg
בטן תרגיל 3 רמה ראשונה.jpg

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן

לצפייה  בתרגיל לחצי על  הלחצן